Patakaran sa Editoryal

Orihinal na Proseso ng Nilalaman

Ang nilalamang ginawa namin ay orihinal na nilalaman at lahat ng mga paksa ay natutukoy ng aming tauhan sa Raise Your Skillz (RaiseYourSkillz.com). Maaaring mag-link ang aming nilalaman sa iba pang maaasahang mga mapagkukunan kabilang ang mga eksperto sa paglalaro at mga propesyonal. Ang bawat orihinal na artikulo ay sinusuri ng aming kawani ng editoryal. Gagawa ang nilalaman alinsunod sa aming Orihinal na Proseso ng Nilalaman at walang third party na magkakaroon ng anumang kontrol sa nilalaman. Sa kanilang kahilingan, maaaring makatanggap ang mga third party ng pagpapatungkol ["Tungkol sa may-akda"] sa aming nilalamang editoryal. Ang pagpapatungkol na ito ay hindi inilaan upang ipakita ang anumang pagbabago sa editoryal ng nilalaman ng nilalaman. Ang bawat nakumpletong artikulo na mai-publish ay susuriin at inaprubahan ng Raise Your Skillz. Susunod na nasuri ang artikulo ng isang editoryal ng editoryal na nag-e-edit para sa istilo, daloy, bantas, at kakayahang mabasa. Panghuli, ang artikulo ay lilipat mula sa pag-edit hanggang sa pag-publish sa site. Raise Your Skillz maaaring mag-publish ng naka-sponsor na nilalaman bilang itinuring na naaangkop at tatanggapin lamang namin ang naka-sponsor na nilalaman na kasabay ng iba pang nilalaman sa aming website.