Termeni şi Condiții

Termeni și condiții pentru Raise Your Skillz

Introducere

Acești Termeni și condiții standard ale site-ului web scrise pe această pagină web vor gestiona utilizarea site-ului nostru web, Raise Your Skillz accesibil la RaiseYourSkillz.com.

Acești Termeni vor fi aplicați integral și vor afecta utilizarea dvs. de către acest site web. Prin utilizarea acestui site web, ați acceptat să acceptați toți termenii și condițiile scrise aici. Nu trebuie să utilizați acest site web dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre acești Termeni și condiții standard ale site-ului web.

Minorii sau persoanele cu vârsta sub 18 ani nu au voie să folosească acest site web.

Drepturi pentru proprietate intelectuala

În afară de conținutul pe care îl dețineți, în conformitate cu acești Termeni, Raise Your Skillz și / sau licențiatorii săi dețin toate drepturile de proprietate intelectuală și materialele conținute în acest site web.

Vi se acordă licență limitată numai în scopul vizualizării materialului conținut pe acest site web.

restricţii

Sunteți restricționat în mod specific de toate următoarele:

  • publicarea oricăror materiale ale site-ului web în orice alte mijloace de comunicare;
  • vânzarea, sublicențarea și / sau comercializarea în alt mod a oricăror materiale ale site-ului web;
  • realizarea publică și / sau afișarea oricăror materiale ale site-ului web;
  • utilizarea acestui site în orice mod care este sau poate fi dăunător acestui site;
  • utilizarea acestui site în orice mod care afectează accesul utilizatorului la acest site;
  • utilizarea acestui site în contradicție cu legile și reglementările aplicabile sau în vreun fel poate provoca daune site-ului sau oricărei persoane sau entități de afaceri;
  • angajarea în orice minerit de date, recoltare de date, extragere de date sau orice altă activitate similară în legătură cu acest site web;
  • folosind acest site pentru a se angaja în orice publicitate sau marketing.

Anumite zone ale acestui site web sunt restricționate să nu poată fi accesate de dvs. și Raise Your Skillz vă poate restricționa în continuare accesul de către dvs. la orice zone ale acestui site web, în ​​orice moment, la discreția absolută. Orice ID de utilizator și parolă pe care le aveți pentru acest site web sunt confidențiale și trebuie să păstrați și confidențialitatea.

Conținutul dvs.

În acești Termeni și condiții standard ale site-ului web, „Conținutul dvs.” înseamnă orice sunet, text video, imagini sau alt material pe care alegeți să îl afișați pe acest site web. Afișând conținutul dvs., acordați Raise Your Skillz o licență non-exclusivă, irevocabilă la nivel mondial, sub-licențiată pentru ao utiliza, reproduce, adapta, publica, traduce și distribui în orice suport.

Conținutul dvs. trebuie să fie al dvs. și să nu invadeze drepturile unei terțe părți. Raise Your Skillz își rezervă dreptul de a elimina orice conținut al dvs. de pe acest site web în orice moment, fără notificare prealabilă.

Nu se ofera garantii

Acest site web este furnizat „așa cum este”, cu toate defecțiunile și Raise Your Skillz nu exprimă niciun fel de declarații sau garanții, de orice fel legate de acest site web sau de materialele conținute pe acest site web. De asemenea, nimic din conținutul acestui site web nu va fi interpretat ca o consiliere.

Limitarea răspunderii

In nici un caz Raise Your Skillzși nici vreunul dintre ofițerii, directorii și angajații săi nu va fi răspunzător pentru orice rezultat din sau în vreun fel legat de utilizarea acestui site web, indiferent dacă această răspundere este contractuală.  Raise Your Skillz, inclusiv ofițerii, directorii și angajații săi nu vor fi răspunzători pentru nicio răspundere indirectă, consecință sau specială care rezultă din sau în vreun fel legată de utilizarea dvs. de către acest site web.

Despăgubire

Prin prezenta vă despăgubiți în cea mai mare măsură Raise Your Skillz din și împotriva oricăror și / sau tuturor răspunderilor, costurilor, cererilor, cauzelor acțiunii, daunelor și cheltuielilor care apar în orice mod legate de încălcarea de către dvs. a oricăreia dintre prevederile acestor Termeni.

Nulitate

Dacă orice prevedere a acestor Termeni se consideră nevalidă în conformitate cu orice lege aplicabilă, aceste prevederi vor fi șterse fără a afecta prevederile rămase.

Variația termenilor

Raise Your Skillz i se permite să revizuiască acești Termeni în orice moment după cum consideră potrivit și, prin utilizarea acestui site web, vă așteptați să revizuiți acești Termeni în mod regulat.

Cesiune

Raise Your Skillz are permisiunea de a cesiona, transfera și subcontracta drepturile și / sau obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără nicio notificare. Cu toate acestea, nu aveți voie să atribuiți, transferați sau subcontractați niciunul dintre drepturile și / sau obligațiile dvs. în conformitate cu acești Termeni.

Întregul acord

Acești Termeni constituie întregul acord între Raise Your Skillz și dvs. în legătură cu utilizarea acestui site web și înlocuiește toate acordurile și înțelegerile anterioare.

Legea aplicabilă și jurisdicția

Acești Termeni vor fi guvernate și interpretate în conformitate cu legile din California, SUA și vă supuneți jurisdicției neexclusive a instanțelor de stat și federale situate în California, SUA pentru soluționarea oricăror dispute.