Politica editorială

Procesul de conținut original

Conținutul pe care îl producem este conținut original și toate subiectele sunt determinate de personalul nostru de la Raise Your Skillz (RaiseYourSkillz.com). Conținutul nostru se poate conecta la alte surse de încredere, inclusiv experți și profesioniști în jocuri. Fiecare articol original este revizuit de redacția noastră. Conținutul va fi produs în conformitate cu Procesul nostru original de conținut și nicio terță parte nu va avea control asupra conținutului. La cererea lor, terții pot primi atribuirea [„Despre autor”] pentru conținutul nostru editorial. Această atribuire nu intenționează să reflecte nicio modificare a naturii editoriale a conținutului. Fiecare articol completat care urmează să fie publicat este revizuit și aprobat de Raise Your Skillz. În continuare, articolul este revizuit de un editor editorial care îl editează pentru stil, flux, punctuație și lizibilitate. În cele din urmă, articolul trece de la editare la publicare pe site. Raise Your Skillz pot publica conținut sponsorizat după cum se consideră adecvat și vom accepta numai conținut sponsorizat care este în concordanță cu alte conținuturi de pe site-ul nostru.