ប្រភេទឧបករណ៍លេងហ្គេម - តារាងមាតិកា

ការណែនាំរបស់អ្នកលេងហ្គេមគាំទ្រ 1700+

គំនិតអំណោយ

ឧបករណ៍បញ្ជា

earbuds

កាតក្រាហ្វិក

កាសស្តាប់

ក្តារចុច

កណ្ដុរ

អ្នកឃ្លាំមើល

Mousepad

ផ្លូវ

តើអ្នកកំពុងតស៊ូជាមួយកណ្តុររបស់អ្នកទេ? ការណែនាំនេះគឺសម្រាប់អ្នក៖របៀបស្វែងរកកណ្តុរលេងហ្គេម FPS ដ៏ល្អបំផុតរបស់អ្នក (ការណែនាំអំពីការសម្រេចចិត្ត 11 កត្តា)
en English
X