ប្រភេទហ្គេម - តារាងមាតិកា

Sidenote៖ ប្រសិនបើអ្នកចង់យកភាពប្រែប្រួលកណ្តុររបស់អ្នកពីហ្គេម FPS ផ្សេងទៀតទៅកាន់ហ្គេមមួយក្នុងចំណោមហ្គេមខាងក្រោម សូមពិនិត្យមើលរបស់យើង។ កម្មវិធីបម្លែង Sensitivity ឥតគិតថ្លៃ (70+ ហ្គេម FPS ពេញនិយម) ។

Apex Legends

សមរភូមិ

Call of Duty

សង្គ្រាមសម័យទំនើប Warzone 2 (2.0)

សង្គ្រាមទំនើប + Warzone 1

CSGO

Escape From Tarkov

Fortnite

ការ GTA

Halo

ការប្រដេញតាមប្រមាញ់

Overwatch

Overwatch 2

PUBG

PUBG ទូរស័ព្ទដៃ

ឥន្ធនូប្រាំមួយ

Ready or Not

ច្រែះ

កំពូលមនុស្ស

ផ្តល់តម្លៃ