Política editorial

Procés de contingut original

El contingut que produïm és original i tots els temes els determina el nostre personal de Raise Your Skillz (RaiseYourSkillz.com). El nostre contingut pot enllaçar amb altres fonts fiables, inclosos professionals i experts en jocs. Tots els articles originals són revisats per la nostra redacció. El contingut es produirà d’acord amb el nostre procés de contingut original i cap tercer tindrà cap control sobre el contingut. A petició seva, tercers poden rebre l'atribució ["Sobre l'autor"] al nostre contingut editorial. Aquesta atribució no pretén reflectir cap canvi en la naturalesa editorial del contingut. Tots els articles completats que es publiquen són revisats i aprovats per Raise Your Skillz. L’article és revisat per un editor editorial que l’edita per estil, flux, puntuació i llegibilitat. Finalment, l'article passa de l'edició a la publicació al lloc. Raise Your Skillz pot publicar contingut patrocinat segons es consideri oportú i només acceptarem contingut patrocinat que sigui congruent amb altres continguts del nostre lloc web.